Medlemskontingent 2019-2020


Rekrutter og barn t.o.m 12 år  kr.  500,- + gebyr kr 30
Øvrige aktive (junior C og eldre) kr.  1000,- + gebyr kr 50


Støttemedlemmer kr.  250,- + gebyr kr 20

Aktive er barn på skøyteskole, de som deltar på treninger, deltar på interne og eksterne løp.
Støttemedlemmer er typisk foreldre og andre som har generell skøyteinteresse, men som ikke deltar selv på treninger. 

Vi ser helst at du betaler kontingent via fakturaer mottatt fra IdrettenOnline da dette sparer oss for mye administrasjon.
Når du skal betale faktura så legg merke til at Priskategori er en nedtrekksmeny, der du kan velge riktig kontingent for deg. 

Hvis du ikke er medlem fra før og dermed ikke har fått en faktura, så kan du fylle ut dette skjemaet på linken under:

http://arendal-skoiteklub.idre...

Når dette er levert havner det hos oss, vi registrerer deg, og du får tilsendt en faktura på oppgitt mailadresse.

For spørsmål, send mail til Øystein Grødum, mail  ogrodum@hotmail.com eller Kirsten Gabrielsen mail: k_gabrielsen@hotmail.com


Ønsker du å betale direkte til nettbank så er KONTONUMMER: 2895 63 18272

NB! Husk å skrive navn, mailadresse, fødselsdato, gateadresse og telefonnummer på innbetalinger via nettbank. 

Dette da Norges Idrettsforbund krever at vi har et eget register der samtlige er registrert i Min Idrett.


Husk at alle fra klasse 12 år og oppover også må betale lisens til Norges Skøyteforbund, se egen side om dette.


Levert avIdrettenOnline