Medlemskontingent 2017-2018


Rekrutter og barn t.o.m 12 år  kr.  500,-
Øvrige aktive (junior C og eldre) kr.  1000,-

Støttemedlemmer kr.  250,-

 

NB! Husk å skrive navn, mailadresse, fødselsdato, gateadresse og telefonnummer på innbetalingene via nettbank. 

Dette da Norges Idrettsforbund krever at vi har et eget register der samtlige er registrert i Min Idrett.

KONTONUMMER: 2895 63 18272

De som ikke allerede er medlemmer, men ønsker å bli det, kan selvsagt melde seg inn/betale når som helst.

For spørsmål, send mail til Øystein Grødum       ogrodum@hotmail.com


Husk at alle fra klasse 12 år og oppover også må betale lisens til Norges Skøyteforbund, se egen side om dette.


Powered by: Bloc